Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4043)

PRIDno-2020-3592

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Ainomari Vettenrannan irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta 31.7.2020.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Ainomari Vettenrannalle eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (4073) 1.8.2020 alkaen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ainomari Vettenranta, Porin Lyseon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.