Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0030)

PRIDno-2020-3590

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Pirjo Seikkulan irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta 31.7.2020.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Pirjo Seikkulalle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0030) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirjo Seikkula, Väinölän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.