Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0160)

PRIDno-2020-3591

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Niko Leinosen irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta 31.7.2020.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Niko Leinoselle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0160) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Niko Leinonen, Käppärän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.