Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaakko Jäntti ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Jäntti ja Henna Kyhä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.