Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 33 Noormarkun urheilutalon vuorot 1.9.2020-30.4.2021, 01.06.2020
§ 34 Anomus,​ Ilkka Santahuhta Coaching,​ Liisantorin lähiliikuntapaikan käyttö yleisötilaisuuksiin 3.6. -​12.8.2020, 01.06.2020
§ 35 Kevään kuntokampanja / vapaaliput, 02.06.2020
§ 36 Koulusalien vuorot 1.9.2020-16.5.2021, Ahlainen ym., 03.06.2020
§ 37 Porin urheilutalon vuorot ja tapahtumat 1.9.2020-30.4.2021, 03.06.2020
§ 39 Karhuhallin talvikauden tapahtumat, konsertit, turnaukset ja kilpailut 1.10.2020-16.5.2021, 05.06.2020
§ 40 Isomäki Areenan vuorot ja tapahtumat 27.7.2020-28.3.2021, 08.06.2020
§ 41 Harjoitusjäähallin vuorot ja tapahtumat 24.8.2020-28.3.2021, 08.06.2020
§ 42 Tekojääradan vuorot 16.11.2020-7.3.2021 ja tekojääkaukalon vuorot 23.11.2020-7.3.2021, 08.06.2020

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 72 Vakituiseen työsuhteeeseen ottaminen, opiskelijapsykologi, 01.06.2020
§ 73 Määräaikanen erityisluokanopettaja PORI-03-114-20, 11.06.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.