Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Sivistyslautakunnan kokoukset 2020

PRIDno-2019-6000

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokoontunut 1-2 kertaa kuukaudessa, minkä lisäksi sivistyslautakunta on tutustunut sivistystoimialan yksiköiden toimintaan erikseen sovittuina ajankohtina. 

Lautakunnan pöytäkirjan osalta on aiemin päätetty, että kokousta seuraavana päivänä pöytäkirja tarkastetaan ja julkistetaan  kaupungin verkkosivuilla. Aikataulu on osoittatunut haasteelliseksi, minkö johdosta sitä esitetään muutettavaksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki esittää, että sivistyslautakunnan kokoukset pidetään seuraavasti: 28.1.2020, 25.2.2020, 24.3.2020, 21.4.2020, 19.5.2020 ja 16.6.2020. Kokoukset alkavat 16.30.

Kokousten lisäksi sivistyslautakunta pitää seuraavat iltakoulut: 11.2.2020, 3.3.2020, 7.4.2020 ja 5.5.2020. Iltakouluissa esitellään valmistelun alla olevia ajankohtaisasioita.

Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavan kahden päivän kuluessa ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tarkastamista seuraavana päivänä.

 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö, sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.