Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Sivistystoimiala, laskujen hyväksyjät vuodelle 2020

PRIDno-2019-5824

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimialojen on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Sivistystoimialan laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2020 ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistystoimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.