Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriyhteisöjen ja järjestöjen avustuksiin

PRIDno-2019-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2019 kulttuuriavustusten ohjeiksi. Talousarvioon 2019 varattu avustusmääräraha (96 300 €) on saman suuruinen kuin 2018. Kulttuuriyksikön avustusohjeet 2019 ovat sisällöltään samat kuin 2018 ohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuuriavustusten ohjeet esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 kulttuuriavustusten ohjeet esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnalle osoitetut seuraavat avustushakemukset: Eläkeliiton Noormarkun Yhdistys ry, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry, Ol. Kansan Henkilökunnan Kerho ry (Eläkeläiskerho), Porin Opaskilta, Porin Suomi-Espanja Seura ry, Rosenlewin Hopeakerho ry, Satakunnan Luustoyhdistys ry, Selkämeren Kansallispuiston Ystävät ry, Suomi-Bulgaria Seura Porin osasto ry ja Suomi-Venäjä Seura Porin osasto ry siirtyivät kaupunginhallitukselle. Tarkoituksena on ollut hakemusten ohjaaminen sille hallintokunnalle, jonka toimialaan avustus kuuluu.

Esityksessä huomioidaan, että avustuksen hakijan toiminnassa on soveltuvin osin kaupungin ja sivistyslautakunnan strategisia linjauksia.

Sivistystoimialan tilinavauksessa 2019 avustuksissa tehtiin seuraavat varaukset:

Lainsuojattomat-festivaali ja Rakastajat teatteri 70 519 €, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 18 207 € ja Tanssitaiteen edistäminen 37 781 €.

Tanssitaiteen edistämisen varauksesta 37 781 € Porin kaupunki tukee Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaa, jonka tehtävänä on edistää ja tukea alueen tanssitaidetta. Sivistyslautakunnan talousarvion kustannuspaikan Tanssitaiteen edistäminen jakautuu seuraavasti
1) Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaan 20 028 €, joka kanavoituu Porin ja Satakunnan maakunnan ammattitanssille.
2) Keho Liikkeessä ry, toimintaan 10 923 €.
3) Keho Liikkeessä ry, esitystilavuokriin 6 830 €.
 

Avustusohjeet https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuriavustuksina 66 000 euroa yhdistyksille ja yhteisöille alla olevan erittelyn mukaisesti:

Yhdistykset ja yhteisöt  
Contakti-teatteri ry 3 000 €
Eläkeliiton Noormarkun yhdistys ry 0 €
Huvilajuopayhdistys ry 700 €
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry 1 500 €
Kuun viides tunti 1 200 €
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat ry 2 800 €
Leikkiteatteri-yhdistys ry 900 €
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 0 €
Meri-Porin Soittokuntayhdistys ry 200 €
Metallitehtaan Puhaltajat ry 200 €
MLL Lavian yhdistys ry 600 €
Nokun näyttämön kannatusyhdistys ry 600 €
Noormarkun mieslaulajat ry 300 €
Noormarkun Taide- ja kulttuuriyhdistys MyllyKONSTi ry 400 €
Noormarkun Torvisoittokuntayhdistys ry 400 €
Ol. Kansan Henkilökunnan Kerho ry (Eläkeläiskerho) 0 €
Pihlavan Laulajat ry 500 €
Pihlavan Tapuliteatteri ry 200 €
Pori Big Band -yhdistys ry 2 000 €
Porin Kamarikuoro 400 €
Porin Kamarikuoro ry. 200 €
Porin Kamarikuoro ry. 1 000 €
PORIN KAMERASEURA ry 400 €
Porin Katajakuoro RY 300 €
Porin Lastentarhmuseon Ystävät LasTMu ry 800 €
Porin Laulajat ry 700 €
Porin Mies-Laulu ry 1 800 €
Porin Naislaulajat Ry 500 €
Porin Nuorisosoittokuntayhdistys Ry - Porin Nuorisosoittokunta 4 800 €
Porin Opaskilta 0 €
Porin poikakuoron Tuki ry 2 000 €
Porin Saskiat ry 400 €
Porin Suomi-Espanja Seura ty 0 €
Porin Taidegraafikot ry 4 000 €
Porin Taiteilijaseura ry 4 300 €
Porin Teatterinuoret ry 3 500 €
Porin Työväen Soittokunta ry 2 400 €
Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 600 €
Porin ylioppilasteatteriyhdistys ry 1 300 €
ProAnnis ry 500 €
Reposfääri ry 1 800 €
Rosenlewin Hopeakerho ry 0 €
Ruosniemen Hanurit ry 1 300 €
Satakunnan kansanmusiikkiyhdistys ry 400 €
Satakunnan Luustoyhdistys ry 0 €
Satakunnan Opiskelijatalo Saikku 500 €
Satakunnan Seta ry 300 €
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 0 €
Suomi- Bulgaria seura Porin osasto ry 0 €
Suomi-Venäjä-Seuran Porin Osasto ry 0 €
T.E.H.D.A.S. ry 3 800 €
Taiteilijaseura NYTE ry 4 300 €
Tempori ry 800 €
Tyttökuoro Sävelsirkut 2 000 €
The Jazz Society of Pori ry 800 €
Vihreä Teatteri ry 3 000 €
Vähänummirock 600 €
   
yhteensä 66 000 €

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Taiteilijat ja työryhmät

Taiteen alueella kehitys on ollut kohti yhteisöllisiä hankkeita, jotka Porin alueella keräävät piiriinsä menestyksellä maakunnan oppilaitoksista valmistunutta nuorta taiteilijakuntaa. Yleisön kanssa toteutunut ja moninaisella yleisölle suunnatut poikkitaiteelliset festivaalit sekä performanssitapahtumat toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita kehittää Poria edelleen valtakunnallisesti tunnetuksi ympärivuotiseksi tapahtumakaupungiksi. Paikallisten taiteilijoiden tarpeet valtakunnalliseen toimintaan ja kansainvälistymiseen on myös huomioitu.

Bändit

Porissa elää vahva bänditoiminnan perinne, joka synnyttää musiikkimaailmaan tunnettuja yhtyeitä ja valovoimaisia muusikoita. Bändien tukeminen inspiroi aktiiviseen harrastukseen, lisää yhteisöllisyyttä ja on tärkeä elementti myös nuorille suuntautuvassa kulttuuripalvelussa ja rakentaa osaltaan Porin tunnettuuskuvaa musiikkikaupunkina.

Taide- ja kulttuurialan opiskelijat

Avustukset on tarkoitettu hakuilmoituksen mukaan Porissa kirjoilla oleville taide- ja kulttuurialan opiskelijoille mukaan luettuna kulttuuriperinnön tutkimus. Porin seudun taiteen koulutukseen keskittyvät oppilaitokset muodostavat kulttuurisen voimavaran alueelle. Näissä oppilaitoksissa opiskelevat nuoret ovat itsessään tärkeä luovuuden potentiaali Porin kaupungille. Kansainvälinen opiskelu vahvistaa myös kaupungin kulttuurista pääomaa.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää taiteilijoille ja työryhmille 17 700 €, bändeille 11 600 € ja taide- ja kulttuurialan opiskelijoille 1 000 € seuraavan erittelyn mukaan:

 

Elokuva  
[peitetty] 800 €
   
Kirjallisuus  
[peitetty] 1 800 €
[peitetty] 500 €
[peitetty] 500 €
[peitetty] 300 €
   
Kuvataide  
[peitetty] 200 €
[peitetty] 400 €
[peitetty] 400 €
[peitetty] 500 €
[peitetty] 300 €
[peitetty] 300 €
[peitetty] 600 €
[peitetty] 300 €
[peitetty] 300 €
[peitetty] 300 €
[peitetty] 700 €
[peitetty] 800 €
   
Musiikki  
[peitetty] 800 €
[peitetty] 700 €
[peitetty]  2 000 €
[peitetty] 400 €
[peitetty] 700 €
[peitetty] 150 €
[peitetty] 600 €
[peitetty] 250 €
[peitetty] 300 €
   
Taideteollisuus, taidekäsityö  
[peitetty] 400 €
   
Teatteri  
[peitetty] 300 €
   
Valokuva  
[peitetty] 200 €
   
Muut  
[peitetty]  300 €
[peitetty]   1 400 €
[peitetty] 200 €
   
yhteensä 17 700 €

 

Bändit  
Kiljumekanismi 300 €
Juggling Jugulars 300 €
Creed 300 €
OpuNui 200 €
Callo 400 €
Play Girls Magazine 700 €
Message Field 300 €
Memoira 400 €
Baby Sweetcorn 300 €
Nouseva Q 200 €
Heikki Hautala & Hyvät veljet 300 €
Satakunnan sot.vet.piirin puhallinorkesteri SVeitsikko 300 €
Seniori Seitsikko 300 €
Wolfmen 300 €
Psyyjke 300 €
Author 300 €
Reiät 300 €
Pelagos 500 €
Sammontakojat 300 €
AT's Roots & Ramblin' 500 €
Eartheria 700 €
Oceanwake 300 €
Blowtorch 400 €
Eerie Deer 400 €
SYTYTYS 300 €
Atlases 400 €
JetBlack 500 €
Katja Lundell 500 €
JP Jakosen Syvä totuus 400 €
MURHE 400 €
Eramaa 300 €
Nenä 200 €
   
yhteensä 11 600 €

 

Taide- ja kulttuurialan korkeakouluopiskelijat  
[peitetty] 1 000 €
   
yhteensä 1 000 €

 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat vaatii oikaisua sivistyslautakunnan päätökseen harkinnanvaraisista avustuksista kulttuuriyhteisöille ja -järjestöille.  Lapsi- ja nuorisokuoro Karajanmarjat ry:lle on myönnetty avustusta 2800 euroa. Yhdistys esittää, että avustuksen suuruutta tulisi korottaa ja perusteeksi esitetään laadukas ja monipuolinen, lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta, johon on mahdollisuus osallistua kohtuullisin kuluin.

Sivityslautakunta on jakanut käytettävissä olevan avustussumman hakijoiden välillä hakuohjeissa mainittujen painotusten perusteella. Hakijoiden joukossa oli tänä vuonna myös uusia toimijoita.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen sillä oikaisuvaatimuksessa ei ole esitety sellaisia laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä perusteita, joiden nojalla päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat ry

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet