Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Muutokset laskujen hyväksyjiin 2019

PRIDno-2019-3075

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan laskujen hyväksyjiin tulee muutoksia henkilövaihdoksista sekä perusyksikköjen muutoksista johtuen. Tästä syystä laskujen hyväksyjäluettelo on päivitetty. Sivistystoimialan laskujen hyväksyjälista 1.8.2019 alkaen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa laskujen hyväksyjät 1.8.2019 alkaen liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, Sarastia Oy, Tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.