Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Joutsenlahti ja Aila Korkeaoja. 

Pöytäkirja tarkastetaan 19.6.2019.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.