Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Satakunnan Museon toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

PRIDno-2019-2903

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Museovirasto on lähettänyt täydennyspyynnön Satakunnan Museon opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan valtionosuushakemukseen perusvaltionosuusrahoituksen osalta. Museovirasto tarkistaa valtionosuuden piiriin hakeneiden museoiden edellytysten täyttymistä museolain (314/2019) mukaisesti. Museolain 5§ edellytysten täyttymiseksi pyydetään Satakunnan Museota täydentämään hakemusta monivuotisella toimintasuunnitelmalla 30.6.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä Satakunnan Museon toiminnalliset tavoitteet 2019-2021 ja ne toimitetaan täydentämään Satakunnan Museon opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaa valtionosuushakemusta Museoviraston täydennyspyynnön mukaisesti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Satakunnan Museo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.