Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Koulut mukaan adoptoi monumentti -toimintaan

PRIDno-2019-695

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius on jättänyt valtuustoaloitten KV 12.11.2018 § 137 Koulut mukaan adoptoi monumentti -toimintaan:

"Satakunnan museo on aloittanut adoptoi museo -toiminnan. Toiminnassa vapaaehtoinen taho sitoutuu lähiympäristön kulttuuriperintökohteen hoitoon. Esimerkiksi koulu tai koululuokka voi tehdä Satakunnan Museon kanssa hoitosopimuksen jonkin lähialueen kulttuuriperintökohteen hoidosta. Hoitotehtävät voivat olla vähäisiä kuten roskien poistoa haravointia.

Teen aloitteen, että sivistystoimi ohjaa Porin koulut tutustumaan toimintaan. Sopivan kohteen löytyessä koulu tai koululuokka tekee Satakunnan Museon kanssa adoptio-sopimuksen. Sopimuksen sisältö voi olla muutakin kuin siivousta. Retki lähellä sijaitsevaan perintökohteeseen tuottaa varmasti erilaisia ideoita, mistä voidaan sopia Satakunnan museon kanssa. Satakunnan museosta koulut ja koululuokat saavat varmasti apua, millaisen muinaisjäännöksen voi adoptoida ja selvityksen, mitä merkitsee koululuokalle, että luokka toimii kulttuuriperinteen hoitajana.

Näin koululaiset oppivat lähialueen historiaa ja vaalimaan perinteitä. Samalla koululaiset voivat käyttää hyödykseen eri oppiaineissa saatuja taitoja esim. äidinkielen, tietotekniikan, käsityön, kuvaamataidon ym. aineissa opittuja taitoja. Vastuu yhteisestä sopimuksesta kasvattaa yhteistyöhön.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto: 

Sivistystoimiala suhtautuu asiaan myönteisesti ja haluaa edistää aloitteen toteutumista. Kulttuuriyksikön päällikkö valmistelee asian liittyen Satakunnan museon kanssa esittelyn ja ohjeen yhteyshenkilöineen. Tämä ohje esitellään rehtoreille 30. elokuuta 2019, kun kaikki sivistystoimialan esimiehet tapaavat yhteisen seminaarin merkeissä. Tässä yhteydessä asiasta on mahdollista keskustella, ja rehtorit saavat hyvät valmiudet kertoa asiasta omilla kouluillaan. Samassa yhteydessä kouluja kannustetaan tarttumaan haasteeseen ja harkintansa mukaan myös kertomaan työstään esimerkiksi omien sosiallisen median viestintäkanaviensa kautta. 

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.