Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow

PRIDno-2019-3020

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Vihreät valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen KV 10.12.2018 § 156 Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow:

”llotulituksesta aiheutuu turvallisuusriskejä sekä turhia haitta-aineita ja roskaa. Lisäksi ne aiheuttavat lemmikeille huomattavia stressi- ja pelkotiloja. Esitämme Porin kaupungin uudenvuoden ilotulituksen sijaan toteutettavaksi laser- ja valoshowta. Porin kaupungin hallintosäännön 121 §:n suomin oikeuksin esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta korvata uuden vuoden ilotulitus valoesityksellä.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Porin kaupungin uuden vuoden ilotulitus järjestetään vuosittain sertifikoitujen ammattilaisten toimesta, jolloin heidän tehtäviinsä kuuluu itse esityksen lisäksi myös huolehtia ja siivota aiheuttamansa roskat. Ilotulitteiden myötä ilmaan pääsevä pienhiukkasten määrä on sekä kertaluontoinen että niin marginaalinen, ettei se sellaisenaan vaikuta ilmanlaatuun (Suomen ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2015 pienhiukkaspäästöt olivat koko maassa noin 22 000 tonnia, joista ilotulitteiden osuus oli noin 78 tonnia eli noin 0,4%).

Lemmikkieläinten pelko- ja stressitilat ovat valitettavia mutta ilotulitteiden sallittuna ampumisaikana (31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00) kaupungin esityksestä aiheutuva meluhaitta sijoittuu välille 00.00 – 00.05, joten kaupungin ilotulituksen poistaminen ei merkittävästi vaikuttaisi lemmikkien kärsimiin stressitiloihin.

Lasershown järjestäminen on Porin kaupungin tapauksessa poissuljettu vaihtoehto, sillä vaikuttavan esityksen luomiseksi pitäisi Etelärantaan / Kirjurinluotoon tuoda huomattavasti enemmän ja raskaampaa kalustoa ilotulitukseen verrattuna. Lisäksi lasershow vaatisi hakemus- ja lupakäsittelyjä lentoliikenteen uudelleenorganisoimiseksi ko. ajanjaksolle. Nämä em. seikat kasvattaisivat uuden vuoden tilaisuuden kustannuksia huomattavasti

Potentiaalinen vaihtoehto ilotulituksille olisi jonkinlainen tuli- ja valoshown yhdistelmä, joka voisi sisältää esim. ilma-akrobatiaa Kokemäenjoen yllä. Tällainenkin esitys olisi toki ilotulitusta selkeästi alttiimpi sääolosuhteiden muutoksille ja pienimuotoisenakin tuotantona varovasti arvioiden kustannuksiltaan vähintään viisinkertainen ilotulitusesitykseen verrattuna.

Uuden vuoden tapahtuman sisällön uudistaminen on keskustelun arvoinen aihe ja sen suhteen tulisi kuulla kuntalaisten mielipiteitä. Mikäli Pori päätyisi korvaamaan ilotulituksen jollain muulla esityksellä olisi kyseessä enemmänkin ”imagollinen avaus”. Jos nimienkeruuvaiheessa oleva ”Rajat Räiskeelle” –kansalaisaloite hyväksytään eduskunnan toimesta on Porin kaupunginkin syytä miettiä ilotulituksen korvaamista. Kansalaisaloitteen läpimenon jälkeen kaupungin aiheuttama osuus meluun ja lemmikkien stressiin liittyvistä haitoista kohoaisi huomattavasti.

Toistaiseksi ilotulitusesitystä ei ole syytä korvata lausuntopyynnössä esitettyjen seikkojen perusteella.

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asiaan valmisteltavaksi lisäinformaation saamiseksi asialle.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.