Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti toukokuu

PRIDno-2019-2310

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat edelleen toteutuneet talousarvioon nähden positiivisesti. Viime vuoteen verrattuna tuottoja on kertynyt 22,8 % enemmän, toteuma-% 57,4 (v. 2018 44,2) . Erityisesti hanketuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Myös muiden tuottolajien kehitys on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviota paremmin.

Toimintakulujen osalta vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,4 %, toteuma-% 41,8 (v. 2018 40,6). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,9 %, Henkilöstökulujen kehitys on edelleen ennustettua suurempaa. Huhtikuussa kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,4 %. Palvelujen ostojen osalta kasvua on 4,3 %, jossa ei ole merkittäviä muutoksia huhtikuusta (4 %). Tarvikehankinnat ovat viime vuoteen verrattuna vähentyneet 33,2 % . Huhtikuun raportissa vähennystä oli 40,7 %. Kulukehitystä lisäävänä ovat olleet koulujen seuraavan lukuvuoden oppikirja- ja materiaalihankinnat, jotka ovat pääosin kohdentuneet toukokuulle. Avustusten osalta vähennystä on -2,2 %. Huhtikuussa kasvua edelliseen vuoteen oli 2,3 %. Tämä johtuu siitä, että liikunnan ja kulttuurin avustuksista suuri osa kirjautui viime vuonna toukokuulle, tänä vuonna kesäkuulle. Muiden kulujen osalta vähennystä viime vuoteen 93,3 %, huhtikuussa 94,6%. Saatavien poistojen kirjaus vaikutti kuluihin.

Nettomenot ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna 7,6 %, toteuma-% 40% (v. 2018 41,3). Vaikka toimintatuotot ovat  toukokuun raportin perusteella toteutumassa talousarviota paremmin, ovat toimintakulut vastaavasti toteutuneet talousarviota heikommin. Talousraportin perusteella toimialan nettomäärärahat ovat ylittymässä arviolta 0,2 m€. Tavoite edelleen on, että talousarviossa pysytään. Tämä edellyttää sitä, että syksyn osalta toimintakuluja on saatava vähennettyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä toukokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.