Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Hankintapäätös:
§ 21 Lavian liikuntapaikkojen hoito 1.5.-30.9.2019, 06.05.2019

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 50 Verme-vertaismentorointiryhmä Porin erityisopettajille lukuvuonna 2019-2020, 12.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.