Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Joutsenlahti ja Aila Korkeaoja.

Pöytäkirja tarkastetaan 20.11.2019.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.