Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Saatavien poistot, sivistystoimiala

PRIDno-2019-2609

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintokuntien on huolehdittava, että niiden myyntisaatavista on kirjattuna kaikki epävarmat saatavat luottotappioiksi. Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 €:n saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta. Luottotappiot kirjataan hallintokuntien kuluiksi.

Opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksiköltä esitetään kirjattaviksi ajalta 1.10.2017-31.3.2018 myyntisaatavat 31.3.2018 asti luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 13.781,17 €, varhaiskasvatusyksikössä 38.578,92 €, kulttuuriyksikössä 5.397,19 € ja liikunta- ja nuorisoyksikössä 259,96 €. Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 13.781,17 €, varhaiskasvatusyksikön 38.578,92 €, kulttuuriyksikön 5.397,19 € ja liikunta- ja nuorisoyksikön 259,96 € aj. 1.10.2017-31.3.2018 myyntisaatavia ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintokuntien on huolehdittava, että niiden myyntisaatavista on kirjattuna kaikki epävarmat saatavat luottotappioiksi. Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 €:n saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta. Luottotappiot kirjataan hallintokuntien kuluiksi.

Opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksiköltä esitetään kirjattaviksi ajalta 1.4.2018-30.9.2018 myyntisaatavat 30.9.2018 asti luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 5.990,99 €, varhaiskasvatusyksikössä 18.616,72 €, kulttuuriyksikössä 5.500,70 € ja liikunta- ja nuorisoyksikössä 2.786,96 €. Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 5.990,99 €, varhaiskasvatusyksikön 18.616,72 €, kulttuuriyksikön 5.500,70 € ja liikunta- ja nuorisoyksikön 2.786,96 € aj. 1.4.2018-30.9.2018 myyntisaatavia ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja poistui asian käsittelyn ajaksi klo. 16.51 -17.02.

Tiedoksi

Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.