Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion huilunsoiton lehtorin virasta

PRIDno-2020-6838

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Pentti Enqvistin irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion huilunsoiton opettajan virasta 31.7.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Pentti Enqvistille eron Palmgren-konservatorion huilunsoiton opettajan virasta 1.8.2021 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pentti Enqvist, Palmgren-konservatorio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.