Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Irtisanoutuminen Porin suomalaisen yhteislyseon rehtorin virasta (5067)

PRIDno-2020-6855

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Mari Aallon irtisanoutuminen Porin suomalaisen yhteislyseon lukion rehtorin (5067) virasta 31.1.2021

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Mari Aallolle eron Porin suomalaisen yhteislyseon lukion rehtorin (5067) virasta 1.2.2021 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mari Aalto, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.