Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta (5082)

PRIDno-2021-159

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Eeva Hokkasen irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta (5082) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Eeva Hokkaselle eron lukion lehtorin virasta (5082) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eeva Hokkanen, Porin Lyseon lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.