Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta (5043)

PRIDno-2021-176

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Anne Kettusen irtisanoutuminen lukion lehtorin (5043) virasta 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Anne Kettuselle eron lukion lehtorin virasta (5043) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Kettunen, Porin Lyseon lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.