Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0163)

PRIDno-2020-6832

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Sonja Myllykosken irtisanoutuminen Kaarisillan yhtenäiskoulun luokanopettajan virasta (0163) 21.1.2021

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Sonja Myllykoskelle eron Kaarisillan yhtenäiskoulun luokanopettajan virasta (0163) 22.1.2021 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sonja Myllykoski, Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.