Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Irtisanoutuminen päiväkodinjohtajan virasta

PRIDno-2020-6848

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Päiväkodinjohtaja Kirsi Rintamäki on irtisanonut  palvelussuhteensa päättymään 31.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Kirsi Rintamäelle eron päiväkodinjohtajan virasta 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirsi RIntamäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.