Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4043)

PRIDno-2021-152

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Ulla Saarisen irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4043) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Ulla Saariselle eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (4043) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ulla Saarinen, Ruosniemen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.