Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2167)

PRIDno-2021-98

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Tiina Losoin irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2167) 31.7.2021

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Tiina Losoille eron perusopetuksen lehtorin virasta (2167) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiina Losoi, Länsi-Porin koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.