Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0069)

PRIDno-2021-164

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Tarja Mäkelän irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0069) 31.7.2021

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

 

Sivistyslautakunta päättää myöntää Tarja Mäkelälle eron perusopetuksen  luokanopettajan virasta (0069) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Mäkelä, Ruosniemen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.