Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Irtisanoutuminen tuntiopettajan (valmistava opetus) virkasuhteesta

PRIDno-2021-44

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Johanna Tiirikaisen irtisanoutuminen Kaarisillan yhtenäiskoulun tuntiopettajan virkasuhteesta 11.2.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Johanna Tiirikaiselle eron Kaarisillan yhtenäiskoulun tuntiopettajan virkasuhteesta 12.2.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Taneli Tiirikainen (osallisuusjäävi)

Kokouskäsittely

Merkitään, että yksikön päällikkö Taneli Tiirikainen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi 18:03-18:04.

Tiedoksi

Johanna Tiirikainen, Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.