Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Palloiluhallia koskeva esittely

PRIDno-2021-52

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen ja rakennuttajainsinööri Mika Suojanen pitävät sivistyslautakunnalle palloiluhallia koskevan esityksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Satu Hatanpää poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17:36.

Merkitään, että Jouni Salonen ja Mika Suojanen poistuivat tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17:40.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.