Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sivistystoimialan vuositavoitteet 2021

PRIDno-2021-88

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Vuositavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. Vuositavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja kolmesta strategisesta ohjelmasta sekä toimialan omista pitkän aikavälin tavoitteista. Tavoitteiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan mitattavissa määrällisillä luvuilla.

Vastuuhenkilönä voi olla kuka tahansa toimialan viranhaltija tai työntekijä. Vastuuhenkilö vastaa tavoitteen toteutumisesta ja raportoi siitä tämän ohjeen mukaisesti lautakunnalle.

Vuositavoitteiden toteutumisen raportoinnista sovitaan toimialalla. Jos tavoitteet tehdään lautakuntaan nähden sitoviksi, toimialajohtaja sopii raportoinnista lautakunnan kanssa.

Palvelulupaukset ovat osa talousarviota ja -suunnitelmaa. Niiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana talousraportointia.

Sivistystoimialan 2021 vuositavoitteet ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

  1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyt sivistystoimialan yksikkökohtaiset vuositavoitteet vuodella 2021.
  2. Sivistystoimialan vuositavoitteet raportoidaan sivistyslautakunnalle puolivuosittain.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yksikön päälliköt, perusyksiköisen esimiehet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.