Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Kirjastopalvelujohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Aukioloajasta päättäminen, tilapäinen poikkeama, Nakkilan kirjasto, 16.12.2020
§ 8 Kirjastoauton reittiaikataulun vahvistaminen 1.1.2021 alkaen, 17.12.2020

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 11.01.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 2 Määräaikainen erityisluokanopettaja (PORI 03-152-20), 13.01.2021
§ 188 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (tekninen käsityö) PORI-03-149-20, 18.12.2020
§ 189 Määräaikainen perusopetuksen lehtori (suomen kieli ja kirjallisuus) PORI-03-148-20, 18.12.2020
§ 190 Määräaikainen erityisluokanopettaja PORI-03-137-2020, 18.12.2020
§ 191 Määräaikainen luokanopettaja PORI 03-140-20, 31.12.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 1 Oman auton käyttökorvausanomus, 14.01.2021
§ 30 Oman auton käyttöoikeus, palveluohjaaja, varhaiskasvatus, 30.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.