Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4051)

PRIDno-2020-2921

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kirsti Hanhelan irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4051) 31.7.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Kirsti Hanhelalle  eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (4051) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirsti Hanhela, Cygnaeuksen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.