Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0066)

PRIDno-2020-2727

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Marianne Schreyn irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0066) 31.7.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Marianne Schreylle  eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0066) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marianne Schrey, Käppärän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.