Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan (äidinkieli ja kirjallisuus) virkasuhteesta

PRIDno-2020-3101

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Leena Finleyn irtisanoutuminen lukion päätoimisen tuntiopettajan (äidinkieli ja kirjallisuus) virkasuhteesta 10.8.2020.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Leena Finleylle eron lukion päätoimisen tuntiopettajan (äidinkieli ja kirjallisuus) virkasuhteesta 11.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Finley, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.