Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0304)

PRIDno-2020-2199

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kati Levolan irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0304) 31.7.2020.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Kati Levolalle  eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0304) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kati Levola, Noormarkun yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.