Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 LISÄPYKÄLÄ: Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta (4038) (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3107

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Riikka Ruotsalaisen irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta 31.7.2020.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Riikka Ruotsalaiselle eron perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Riikka Ruotsalainen, Herttuan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.