Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 LISÄPYKÄLÄ: Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0086) (lisäpykälä)

PRIDno-2020-2930

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Mika Lindroosin irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0086) 31.7.2020.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Mika Lindroosille eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0086) 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mika Lindroos, Väinölän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.