Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhde (musiikin hahmotusaineet)

PRIDno-2020-1979

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion lehtorin viran (musiikin hahmotusaineet) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 9 hakijaa, joista kelpoisia oli 7.  Yksi hakemus saapui myöhässä. Virkaan haastateltiin 4 hakijaa. Haastattelut pidettiin 9.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).

Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä pedagogisista ansioistaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää jättää virkasuhteen täyttämättä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Palmgren-konservatorio

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.