Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Perusopetuksen luokanopettaja (0249), I sijoituspaikka Vähärauman koulu

PRIDno-2020-617

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0249) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen luokanopettaja (0279), I sijoituspaikka Käppärän koulu" liitteenä. Virkaa haki 41 hakijaa, joista kelpoisia oli 38. Virkaan haastateltiin 6 hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).

Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää jättää virkasuhteen täyttämättä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Vähärauman koulu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.