Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus), I sijoituspaikka Kyläsaaren koulu

PRIDno-2020-613

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) virkasuhteen (T83) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 13 hakijaa, joista kelpoisia oli 10. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).

Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää jättää virkasuhteen täyttämättä.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kyläsaaren koulu

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.