Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Ruohonen ja Laura Pullinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2020.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jelena Kiilholman ja Laura Pullisen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.