Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • KV 27.4.2020 §54: Kaupunginvaltuusto myönsi Tiina Kudjoille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Krista Virtanen-Olejniczakin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.