Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Kansalaisopisto, koulutusoppaan painatus syksy 2020 + mahdollinen optio 2021, 12.05.2020

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 15.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Porin suomalaisen yhteislyseon lukion urheilulinjan opiskelijavalinta poikkeusolosuhteissa, 04.05.2020
§ 15 Kaupunginhallituksen päätöksen 30.3.2020 § 186 mukaisten asiakasmaksukäytäntöjen jatkaminen varhaiskasvatuksen osalta, 11.05.2020

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 32 Nuorisotalon vuorot 17.8.2020-28.5.2021, 11.05.2020

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (liikunta) Pori-03-91-20, 13.05.2020
§ 56 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) PORI-03-101-20, 14.05.2020
§ 58 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (englanti ja ruotsi) PORI-03-96-20, 15.05.2020
§ 59 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (ma-fy-ke) PORI-03-105-20, 15.05.2020
§ 60 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous ja terveystieto) PORI-03-94-20, 15.05.2020
§ 61 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi) PORI-03-106-20, 15.05.2020
§ 62 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus) PORI-03-102-20, 15.05.2020
§ 63 Määräaikainen sivutoiminen tuntiopettaja (ortodoksinen uskonto) PORI-03-103-20, 15.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 49 Tutkimusluvan myöntäminen, 08.05.2020
§ 52 Muutoksia koulujen lukuvuosisuunnitelmiin, 12.05.2020
§ 54 Muutos lukuvuosisuunnitelmaan, Kalaholman koulu, 13.05.2020
§ 55 Muutoslukuvuosisuunnitelmaan, Ahlaisten koulu, 14.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.