Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (0120)

PRIDno-2020-5411

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Inkeri Hannulan irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta (0120) 31.11.2020

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Inkeri Hannulalle eron erityisluokanopettajan virasta (0120) 1.12.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Inkeri Hannula, Tuulikellon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.