Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.10.2020 (PRIDno-2020-2888)

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.