Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 161 Määräaikainen luokanopettaja PORI-03-129-20, 15.10.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 26 Hakemus oman auton käyttöoikeudesta, 06.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.