Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Työryhmän perustaminen selvittämään Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleja

PRIDno-2020-5547

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Osana sivistystoimialalta edellytettyjä säästötoimenpiteitä on kaavailtu toiminnan tehostamista opetus- ja kulttuuriyksiköiden tuottamissa palveluissa, kohdentuen erityisesti Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleihin.

Kattavan selvityksen avulla saatavan tiedon kautta voitaisiin vastaisuudessa päättää olisiko toimintojen organisointitapoihin mahdollisesti tehtävillä muutoksilla perusteita ja voitasiinko niiden avulla saada tavoiteltuja hyötyjä, jotka olisivat toimintojen tehostamisen kautta saatavat kustannussäästöt sekä mahdolliset synergiaedut ko. perusyksiköiden tuottamissa palveluissa.

Em. selvitystyötä tekemään tulee perustaa työryhmä, joka koostuu asiantuntija- ja vastuuvirkamiehistä sekä luottamushenkilöistä.

Selvitystyöryhmän olisi hyvä muodostua seuraavista viranhaltijoista:

Jari Kaasinen - rehtori, Porin seudun kansalaisopisto
Annika Suutari - rehtori, Porin Taidekoulu
Markku Ollila - rehtori, Palmgren-konservatorio
Leena Harmaala - intendentti, Pori Sinfonietta
Taneli Tiirikainen - opetusyksikön päällikkö
Jyri Träskelin - kulttuuriyksikön päällikkö
Lisäksi kolme sivistyslautakunnan keskuudestaan nimeämää jäsentä, joista yksi toimii työryhmän puheenjohtajana

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää perustaa em. selvitystyöryhmän ja nimeää keskuudestaan työryhmään kolme jäsentä, joista yksi toimii työryhmän puheenjohtajana.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti perustaa em. selvitystyöryhmän ja nimesi keskuudestaan työryhmään jäsenen jokaisesta ryhmästä.

Nimetyt jäsenet ovat Jaakko Jäntti, Sinikka Alenius, Mikael Ropo, Aila Korkeaoja, Laura Pullinen ja Ismo Läntinen.

Sinikka Alenius toimii työryhmän puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Mikael Ropo.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 46%

    Tapio Huhtanen, Mikael Ropo, Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Ismo Läntinen, Vuokko Virkki

  • Ei 7 kpl 54%

    Jelena Kiilholma, Laura Pullinen, Jaakko Jäntti, Juha Södergård, Pirjo Mäki, Martti Lundén, Sinikka Alenius

Tiedoksi

Jari Kaasinen, Annika Suutari, Markku Ollila, Leena Harmaala, Taneli Tiirikainen, Jyri Träskelin

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.