Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Esitys Valimo-rakennuksen peruskorjaushankkeen käynnistämiseksi

PRIDno-2020-2023

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Valimo-Rakennuksen (Rautatienpuistokatu 7) käyttökunto on alhainen, eikä rakennus täytä tällä hetkellä Porin kaupungin terveysvalvonnan opetustiloille asettamia määräyksiä. Sivistystoimiala on joutunut siirtämään tiloissa toimineen musiikin opetuksen korvaaviin väistötiloihin eikä tiloissa käytännössä voida enää järjestää kulttuuritapahtumia.

Sivistystoimialan työryhmä on laatinut Valimo-rakennuksen tarveselvityksen. Sen tarkoitus on antaa lähtökohdat Valimo-rakennuksen peruskorjauksen suunnitteluun. Selvitys on tämän pykälän liitteenä.

Valimo-rakennus on ollut toiminnallisesti erittäin sopiva konservatorion rytmimusiikkipuolen opetustoimintaan, ammatilliseen musiikin opetukseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Opetusta varten tarvitaan kunnolliset tilat. Kaupungin kulttuurikentän toimijat ovat pitkään jo toivoneet yhteiskäyttötiloja, mitä tarkoitusta Valimo-rakennus palvelisi erinomaisesti. Valimon peruskorjaus turvaisi Palmgren-konservatorion laadukkaan toiminnan sekä mahdollistaisi kulttuurivetoisen tapahtumakaupungin kehittämisen.

Lisätietoja Palmgren-konservatorion tila-asioista antaa rehtori Markku Ollila, puhelin 044 701 5414.

Lisätietoja kulttuuritapahtumien ja -toiminnan tila-tarpeista antaa yksikön päällikkö Jyri Träskelin, puhelin 044 701 1251.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimialalle, että tarveselvityksessä kuvatuin perusteluin käynnistetään Valimo-rakennuksen peruskorjaushanke. Hankesuunnitteluvaiheeseen esitetään osallistettavaksi potentiaaliset tilojen käyttäjätahot kustannus- ja tilatehokkuuden sekä tilojen käyttöasteen maksimoimiseksi.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

Tekninen toimiala, Palmgren-konservatorio

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.