Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päättää pitää kokouksen sähköisenä kaupunginhallituksen 16.3.2020 § 179 suosituksen mukaisesti. 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.