Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Lukion lehtorin virka (5084), I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

PRIDno-2020-2076

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut


Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Lukion lehtorin (biologia ja maantieto) viran (5084) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 22 hakijaa, joista kelpoisia oli 21. Virkaan haastateltiin 4 hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).

Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan Lukion lehtorin (biologia ja maantieto) virkaan (5084) valitaan filosofian tohtori Matti Landvik 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon lukio.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.