Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhde (pop/jazz-musiikki)

PRIDno-2020-1980

Valmistelija

  • Markku Ollila, markku.ollila@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhteen (pop/jazz-musiikki) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 11 hakijaa, joista kelpoisia oli 8. Virkaan haastateltiin 4 hakijaa. Haastattelut pidettiin 7.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).

Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä pedagogisista ansioistaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin Palmgren-konservatorion toistaiseksi voimassa olevaan lehtorin (pop/jazz-musiikki) virkaan valitaan musiikkipedagogi (AMK) Sara Lindroos 12.8.2020 alkaen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Palmgren-konservatorio

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.